Izaera eta funtzioak

Kultur Mahaiko Elkarte juridikoko estatututan adierazita dator Kultur Mahaiaren egitekoa:

ELKARTEAREN IZAERA ETA HELBURUAK

2. artikulua

Izaera aldetik elkartearen ezaugarriak honako hauek izango dira:

- Kulturzale guztiei irekia egongo da.

- Bere jarduera kultura indartzeko, beharrezko eta egoki diren lan eta ekintzak antolatzea izango da.

- Bazkideen lana bideratzeko bilgunea izango da.

- Bazkideek erabaki eta onartu beharko dute jardueren plangintza eta ondoren hori burutu ahal izateko lana bideratu.

- Beste edonolako elkarte, alderdi politiko edo erakundeekiko funtzionamendu autonomoa izango du. Ez du inongo eta inoren morrontzarik. Beraz, bere jokabidea ahal den estuen lotuko zaio izaera horri.

- Bere egitasmoa burutzean, ahal duen heinean Udalarekin elkarlanean jarduten saiatuko da.

- Kulturaren aldeko lan edo antolakuntzetan beste elkarte edo erakundeekin koordinazioa eta elkarlana mantenduko du, funtzioen errepikapena saihesteko.

3. artikulua

Elkartearen helburu nagusia Azpeitian kultura indartzea da. Horretarako helburu nagusiak hauek ditu, ezarritako legezko baldintzak bete ondoren:

- Kultura eta kulturzaletasuna bultzatzea.

- Kultur espresioak antolatzea eta bultzatzea.

- Kultur eragileen eta kulturzaleen bilgune izatea eta haien elkarlana bideratzea. Era berean, kulturzale ez direnak erakartzea.

- Kulturarekiko jarreraz hausnarketa autokritikoa bideratzea.

- Bere jardueren berri emateko eta kulturaz informatzeko, komunikabideak sortzea eta sustatzea.

- Euskara bultzatzea, eta bere komunikazio hizkuntza izatea.          

Helburu horiek lortzeko edonolako ekintzak eramango ditu aurrera, ezarritako legezko baldintzak bere ondoren:

- Bere helburuak betetzeko edo horretarako baliabideak biltzeko era guztietako jarduera ekonomikoak gauzatzea.

- Era guztietako ondasunak eskuratu eta eduki, eta mota guztietako ekintzak eta hitzarmenak egitea.

- Nolanahiko ekintzak burutzea, betiere legeekin eta bere estatutuekin bat etortzekotan.