Zer da Arkupehotsak?

Sortzaile berriei nahiz garatze bidean dauden musika proiektu berriei plaza bat eman nahi diegu, dinamika aktibatzeko, hedapena emateko eta baliabideak jartzeko. Eta proiektu honen bitartez talde bati diskoa edo bideoklipa grabatuko diogu eta beste hainbat talderi beste kontzertu baterako aukera eman.

Sortzaile berriei nahiz garatze bidean dauden musika proiektu berriei plaza bat eman nahi diegu, dinamika aktibatzeko, hedapena emateko eta baliabideak jartzeko. Eta proiektu honen bitartez talde bati diskoa edo bideoklipa grabatuko diogu eta beste hainbat talderi beste kontzertu baterako aukera eman.